Heidi Tingleff

Heidi Tingleff

Heidi Tingleff er utdannet cand.paed.spec., med idrett, fiosofi, nordisk og logopedi i grunnutdanningen. Hun har arbeidet i mange år i grunnskolen og PPT-tjenesten. I tillegg har hun holdt kurs over hele landet om språklydvansker hos barn og om lese-og skiveutvikling / lese-og skrivevansker.

Oppgaver for lese- og skriveopplæringen

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2010

Lesebrua

vi lærer å lese meir
Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2005

Lesebrua Arbeidsbok

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2003

Leseverkstedet - 18 lettlesbøker bokmål

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2003

Leseverkstaden - 18 lettlesbøker nynorsk

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2003

Språkverkstedet

Heidi Tingleff og Solveig Alma Lyster
Utgivelsesår: 2003

Lesebroa

vi lærer å lese mer
Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2003

Lesebroa Arbeidsbok

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2003

Minimale par (til Norsk Fonemtest)

Heidi Tingleff
Utgivelsesår: 2002

Norsk Fonemtest

Heidi Tingleff
Utgivelsesår: 2002

Lydplansjer

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Ringeriksmaterialet

Heidi Tingleff, Solveig Alma Lyster og Øyvind Tingleff
Utgivelsesår: 2002

Leseboka : Vi lærer å lese - nynorsk

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Arbeidsboka 1 nynorsk

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Lærerveiledning til Leseverkstedet bokmål/nynorsk

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Leseboka : Vi lærer å lese - bokmål

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Arbeidsboka 1 bokmål

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Arbeidsboka 2 bokmål/nynorsk

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002

Bokstavplakater A3

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud
Utgivelsesår: 2002