Helge Ludvigsen

Helge Ludvigsen

Helge Ludvigsen er faglærer i naturfag og matematikk og høyskolekandidat i miljø- og naturvernfag. Nå arbeider han i videregående skole og har undervisningserfaring i blant annet humanbiologi, anatomi og fysiologi og biologi. I tillegg har han erfaring fra tilpasset opplæring, undervisning av fremmedspråklige og nettundervisning.

Liv og helse Helsefremmende arbeid Brettbok (2014)

Digital lærebok. Bestilles på www.brettboka.no
Iversen, Arsky, Nilsen, Ludvigsen og Engh

Liv og helse Helsefremmende arbeid Unibok

Ingvild Iversen, Gunn Helene Arsky, Halldis Farstad Nilsen, Helge Ludvigsen og Camilla Engh
Utgivelsesår: 2016

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2014)

Ingvild Iversen, Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2009)

Ludvigsen, Farstad Nilsen, Kalve m.fl.
Utgivelsesår: 2009

Anatomi og fysiologi

Helge Ludvigsen og Halldis Farstad Nilsen
Utgivelsesår: 2006