Randi Løchsen

Randi Løchsen

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Radius 6B Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen

Radius 6B Lærerens bok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen

Radius 6 Oppgåvebok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 6B Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 6 Oppgavebok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 6A Lærerens bok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2016

Radius 5B Lærerens bok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 6A Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 6A Grunnbok

Kristin Måleng, Vibeke Saltnes Olsen, Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2015

Nye Mega 8-10 Lærerressurser

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5B Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5 Oppgåvebok

Gulbrandsen, Løchsen, Måleng og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5A Lærerens bok

Gulbrandsen, Løchsen, Måleng og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5B Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5 Oppgavebok

Gulbrandsen, Løchsen, Måleng og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2015

Radius 5A Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2014

Radius 5A Grunnbok

Hafnor Dahl, Gulbrandsen, Løchsen, Måleng, Nohr og Saltnes Olsen
Utgivelsesår: 2014

Nye Mega 10B eingongsbok nn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2009

Nye Mega 10 Lærerens bok

Gulbrandsen, Jan Erik, Melhus Arve og Løchsen Randi
Utgivelsesår: 2009

Nye Mega 10B engangsbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2009

Nye Mega 10B elevbok nn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 10B elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Septimus 3 Regn mer bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2008

Septimus 3 Rekn meir nn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 10A engangsbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 10A eingongsbok nn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 10A elevbok nn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 10A elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 9 Lærerens bok

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 9B engangsbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus, Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 9B eingongsbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Arve Melhus
Utgivelsesår: 2008

Nye Mega 9B elevbok nyn

Gulbrandsen, Jan Erik, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 9B elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen/Arve Melhus/Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 Regn mer

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 lærerboka

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 9A elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 9A eingongsbok

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 9A engangsbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Arve Melhus
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 9A elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 8B eingongsbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 8 Lærerens bok

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 3 Lærerbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Nye Mega 8B engangsbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2007

Septimus-Spillet

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Nye Mega 8B elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 3 elevok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 3 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Nye Mega 8B elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 1 Lærerbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 2 Lærerbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 1 elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 1 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Nye Mega 8A eingongsbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2006

Nye Mega 8A engangsbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 2 elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 2 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Nye Mega 8A elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2006

Nye Mega 8A elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2006

Matematikkleker for mellomtrinnet

Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2005

Eksamenstrimmeren, Grafer, funksjoner og statistikk, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2003

Eksamenstrimmeren, Tall og algebra, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2003

Eksamenstrimmeren, Geometri, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2003

Eksamenstrimmeren, Matematikk i dagliglivet, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen og Randi Løchsen
Utgivelsesår: 2003

Forsøk og Fakta, Arbeidshefte 1 bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2002

Forsøk og Fakta, Arbeidshefte 2 bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2002

Forsøk og fakta, det som er rundt oss, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001

Forsøk og fakta, det som er rundt oss, nynorsk

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001

Forsøk og fakta, energi, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001

Forsøk og fakta, rusmidler, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001

Forsøk og fakta, kroppen din, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001

Forsøk og fakta, formering og arv, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001

Forsøk og fakta, livet på jorda, bokmål

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Jan Tanggaard
Utgivelsesår: 2001