Vivi Nilssen

Vivi Nilssen

Vivi Nilssen arbeider som førstelektor i lærerutdanning. Hun har skrevet lærebøker i matematikk og artikler i fagbøker om arbeid med matematikk i småskolen.

Septimus 3 Regn mer bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2008

Septimus 3 Rekn meir nn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2008

Septimus 4 Regn mer

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 lærerboka

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 4 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus 3 Lærerbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2007

Septimus-Spillet

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 3 elevok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 3 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 1 Lærerbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 2 Lærerbok

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 1 elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 1 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 2 elevbok bm

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006

Septimus 2 elevbok nyn

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen og Vivi Nilssen
Utgivelsesår: 2006