Inger Thorstensen Tømte

Inger Thorstensen Tømte

Inger Thorstensen Tømte er forfatter av Skriftforming for småskoletrinnet.

Eg skriv lykkjeskrift 2

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2011

Jeg skriver stavskrift 3 bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Eg skriv stavskrift 3 nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Eg skriv stavskrift 2 nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Jeg skriver løkkeskrift 2 bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Eg skriv lykkjeskrift 3 Nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Jeg skriver stavskrift 2 bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Jeg skriver løkkeskrift 3 bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 2009

Eg lærer stavskrift 1A nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1995

Jeg lærer stavskrift 1A bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1995

Jeg lærer stavskrift 1B bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1995

Eg lærer stavskrift 1B nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1995

Eg skriv lykkjeskrift 2 nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1993

Eg lærer lykkjeskrift 1B nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1992

Eg lærer lykkjeskrift 1A nynorsk

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1992

Jeg lærer løkkeskrift 1B bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1990

Jeg lærer løkkeskrift 1A bokmål

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1990

Jeg lærer løkkeskrift Øvingshefte (10 stk.)

Inger Thorstensen Tømte
Utgivelsesår: 1990