Terje Berg

Terje Berg

Terje Berg er utdannet anestesisykepleier (1976). Han er ansatt ved anestesiavdelingen og fagansvarlig for nevrokirurgi og øre-nese-hals-kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011