Viggo Andreassen

Viggo Andreassen

Viggo Andreassen er amanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Andreassen underviser i ulike samfunnsøkonomiske emner. Han har innehatt ulike lederstillinger – herunder stilling som instituttleder – ved Høgskolen i Harstad, der han blant hadde ansvaret for å etablere og utvikle institutt for økonomi og samfunnsfag. Tidligere har Andreassen arbeidet ved Høgskolen i Finnmark.

Innføring i mikroøkonomi. Øvingsoppgaver med løsningsforslag

Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen

Innføring i mikroøkonomi

for økonomisk-administrative studier
Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen
Utgivelsesår: 2016

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016

Innføring i mikroøkonomi - oppgaver og løsninger

Viggo Andreassen, Ivar Bredesen og Joachim Thøgersen
Utgivelsesår: 2014