Anne Kjersti C. Befring
© Vidar Sandnes

Anne Kjersti C. Befring

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som stipendiat ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har tidligere utgitt boken Jus i helse- og sosialtjenesten.

Helsepolitikk og ledelse

Styringssystemet for staten, velferdsstaten og helsetjenesten
Anne Kjersti Befring
Utgivelsesår: 2015

Komplementær og alternativ medisin

En innføring for helsepersonell
Arne Johan Norheim
Utgivelsesår: 2009

Jus i helse- og sosialtjenesten

Anne Kjersti Befring
Utgivelsesår: 2007