Elin Nykaas
© Foto: Sveinung Bråthen

Elin Nykaas

Elin Nykaas er advokat i advokafirmaet Hjørt DA, tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Hun har kollektiv arbeidsrett og internasjonal arbeidsrett som spesialområde. Hun har tidligere skrevet «Retten til streik i folkerettslig belysning», 9/2004 Institutt for offentlig retts skriftserie. Elin Nykaas skriver om arbeidsrettens internasjonale aspekt.