Else Leona McClimans
© Foto: Sveinung Bråthen

Else Leona McClimans

Else Leona McClimans er advokat/partner i Advokatfirmaet Frøland & Co DA. Hun koordinerte i perioden 2002–2006 FNs menneskerettighetsnettverk HURITALK for FNs utviklingsprogram (UNDP). Tidligere stillinger omfatter rådgiverstillinger i UNDP Mosambik og hos Likestillingsombudet, samt forskningsassistent ved Institutt for Offentlig Rett. Else Leona McClimans har utgitt «Women's political rights under the UN Womens Convention», 7/1997 Institutt for offentlig retts skriftserie. Else Leona McClimans skriver om kapittel 13 Vern mot diskriminering, samt arbeidsrettens internasjonale aspekt.