Johan Olaisen

Johan Olaisen

Johan Olaisen er professor i kunnskapsledelse ved Handelshøyskolen BI.

Omdømme

Rykter, sladder og tøvprat
Jon-Arild Johannessen, Johan Olaisen og Bjørn Olsen
Utgivelsesår: 2009