Jon-Arild Johannessen
© Jon-Arild Johannessen

Jon-Arild Johannessen

Jon-Arild Johannessen har en doktorgrad fra Stockholm Universitet i 1990. Han har skrevet 70 internasjonale artikler og 12 bøker. Hans interesse og forskningsområder er innovasjon, kunnskapsprosesser og ledelse. Han har vært professor ved Handelshøgskolen BI, Handelshøgskolen i Bodø samt Lillehammer College. Har er nå professor i ledelse ved Høgskolen i Harstad, hvor han har ansvaret for master i ledelse, som er en erfaringsbasert ledelse på deltid.

Prosjektkommunikasjon

Jon-Arild Johannessen og Tom Rosendahl
Utgivelsesår: 2010

Omdømme

Rykter, sladder og tøvprat
Jon-Arild Johannessen, Johan Olaisen og Bjørn Olsen
Utgivelsesår: 2009