Tore Duvner

Tore Duvner

Barnenevropsykiatri

MBD/DAMP, autistiske forstyrrelser, dysleksi
Tore Duvner
Utgivelsesår: 2006

AD/HD

Impulsivitet, overaktivitet, konsentrasjonsvansker
Tore Duvner
Utgivelsesår: 2004