May Britt Drugli
© May Britt Drugli

May Britt Drugli

May Britt Drugli er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid. Siden 1998 har Drugli jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå jobber som førsteamanuensis.

Liten i barnehagen

Forskning, teori og praksis
May Britt Drugli
Utgivelsesår: 2014

Liten i barnehagen

Forskning, teori og praksis
May Britt Drugli
Utgivelsesår: 2014

Atferdsvansker hos barn

Evidensbasert kunnskap og praksis
May Britt Drugli
Utgivelsesår: 2013

Relasjonen lærer og elev

- avgjørende for elevenes læring og trivsel
May Britt Drugli
Utgivelsesår: 2012

Vanskelige foreldresamtaler

- gode dialoger
May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien
Utgivelsesår: 2010

Barn som vekker bekymring

May Britt Drugli
Utgivelsesår: 2008

Spør barn. Få svar

Samtaler med barn om sosiale relasjoner
May Britt Drugli og Mona Engen
Utgivelsesår: 2004