Einar Juell
© Siri Wergeland

Einar Juell

Einar Juell er opprinnelig førskolelærer, med lang erfaring som pedagogisk leder og styrer. Han er cand.polit. med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider i avdeling for profesjonspolitikk i Utdanningsforbundet. Han har skrevet boka «Refleksjon, innspill til nye utspill». Han er medforfatter og redaktør for boka «Samtalen i barnehagen». I tillegg har han skrevet «Barnehagen som utdanning» og vært fagkonsulent for flere andre bokutgivelser. Han skriver artikler og er fast bidragsyter i tidsskriftet «Første steg».
For tiden reviderer, «omskriver» og oppdaterer han boka «Barnehagen som utdanning» sammen med kollega Morten Solheim.

Barnehagen som utdanning

Einar Juell
Utgivelsesår: 2010

Samtalen i barnehagen

Per Arneberg, Einar Juell og Olga Mørk (red.)
Utgivelsesår: 2005

Refleksjon

Innspill til nye utspill
Einar Juell
Utgivelsesår: 2003