Bjørn Overland
© privat

Bjørn Overland

Bjørn Overland er førstelektor i pedagogikk og er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer. Han har gjennom flere år arbeidet med generell pedagogikk, spesialpedagogikk, utdanningsledelse og kvalitetsvurdering og skoleutvikling.

Lærerrollen

om skolekultur, læreres læring og pedagogisk dannelse
Per Arneberg og Bjørn Overland
Utgivelsesår: 2013

Pedagogisk dannelse og skoleutvikling

Bjørn Overland
Utgivelsesår: 2009

Samtalen i skolen

Per Arneberg, Jan Harald Kjærre og Bjørn Overland (red.)
Utgivelsesår: 2004

Pedagogikk

Mangfold og muligheter
Per Arneberg og Bjørn Overland (red.)
Utgivelsesår: 2003