Helga Aune
© Foto: Sveinung Bråthen

Helga Aune

Helga Aune, PhD, er postdoktor ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, der hun hovedsakelig underviser i arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun er medlem av to ekspertnettverk for EU-kommisjonen: Gender Equality Network og ELLN, European Labour Law Network. Aune har vært advokat i PricewaterhouseCoopers DA, leder av Klagenemnda for likestilling og er medredaktør for den nettbaserte kommentarutgaven www.arbeidsrett.no. Helga Aune har blitt tildelt YS' likestillingspris for 2013.