Tove Jonstoij

Tove Jonstoij

Hundre måter å tenke på

Om Reggio Emilias pedagogiske filosofi
Tove Jonstoij og Åsa Tolgraven
Utgivelsesår: 2003