Peter Lødrup

Peter Lødrup

Peter Lødrup (1932–2010) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet i en årrekke med erstatningsrettslige, familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene.

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2016

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2016

Oversikt over erstatningsretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2015

Oversikt over familieretten

Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Utgivelsesår: 2015

Oversikt over familieretten

Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Utgivelsesår: 2014

Oversikt over erstatningsretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2013