Hanne Marthe Narud
© Institutt for samfunnsforskning

Hanne Marthe Narud

Hanne Marthe Narud var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og fagartikler om valg og valgkamp, regjeringsdannelser, offentlig opinion, politisk representasjon og politiske partiers nominasjons- og rekrutteringsprosesser. Narud hadde omfattende erfaring som populærvitenskapelig formidler og var mye brukt som kommentator i mediene.

Det politiske landskap

En studie av stortingsvalget 2009
Bernt Aardal (red.)
Utgivelsesår: 2011

Demokrati og ansvar

Politisk representasjon i et flerpartisystem
Hanne Marthe Narud og Henry Valen
Utgivelsesår: 2007

Velgere i 90-årene

Bernt Aardal, Henry Valen, Frode Berglund og Hanne Marthe Narud
Utgivelsesår: 1999