Henry Valen

Henry Valen

Demokrati og ansvar

Politisk representasjon i et flerpartisystem
Hanne Marthe Narud og Henry Valen
Utgivelsesår: 2007

Velgere i 90-årene

Bernt Aardal, Henry Valen, Frode Berglund og Hanne Marthe Narud
Utgivelsesår: 1999