Helge Røys
© Siri Horvei

Helge Røys

Helge Røys er utdannet førskolelærer og er nå cand.polit. og førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. Han har arbeidet som førskolelærer/styrer i barnehage i 9 år og 21 år som lærer og leder av Institutt for pedagogikk knyttet til lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Helge har særlig vært opptatt av sosialisering til læreryrkene og læreres kompetanse og har skrevet flere lærebøker for bruk i utdanning av lærere i skole og barnehage.

Å dra lasset sammen

Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehager
Elin Ødegård og Helge Røys
Utgivelsesår: 2013

Pedagogikk i barnehagen

Grunnbok for førskolelærere
Helge Røys
Utgivelsesår: 2007

Didaktikk i skolen

Helge Røys, Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2007