Roar Huseby
© Foto: Sveinung Bråthen

Roar Huseby

Roar Huseby er 1.lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.

Psykologi 2 Unibok (2016)

Mennesket i gruppe og samfunn
Peik Gjøsund, Roar Huseby, Susanna Barstad og Espen Sjøberg

Psykologi 1 Brettbok (2010)

Digital lærebok
Peik Gjøsund og Roar Huseby

Psykologi Elev- og lærernettsted

Gratis tilleggsressurs
Peik Gjøsund og Roar Huseby

Psykologi 1 Unibok (2016)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 2 (2016)

Mennesket i gruppe og samfunn
Roar Huseby, Peik Gjøsund, Susanna Barstad og Espen Sjøberg
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 og 2 Lyd

Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 (2016)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 2 Brettbok (2016)

Digital lærebok
Gjøsund, Huseby, Barstad og Sjøberg
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 Brettbok (2016)

Digital lærebok
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 2 (2016)

Mennesket i gruppe og samfunn
Roar Huseby, Peik Gjøsund, Susanna Barstad og Espen Sjøberg
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 (2016)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

To eller flere

Basiskunnskaper i gruppepsykologi
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2015

Psykologi 1 Unibok (2010)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2015

Psykologi 2 Brettbok (2011)

Digital lærebok
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2013

Psykologi 2 (2011)

Mennesket i gruppe og samfunn
Roar Huseby og Peik Gjøsund
Utgivelsesår: 2011

Psykologi 2 (2011)

Mennesket i gruppe og samfunn
Roar Huseby og Peik Gjøsund
Utgivelsesår: 2011

Psykologi 1 (2010)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2010

Psykologi 1 (2010)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2010

Didaktikk i skolen

Helge Røys, Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2007

I fokus

Observasjonsarbeid i barnehagen
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2006

I fokus

Observasjonsarbeid i skolen
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2005

Alle inkludert

Spesialpedagogikk for lærerutdanning
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Utgivelsesår: 2000