Ruth Jensen
© Astrid Lill Kranmo

Ruth Jensen

Ruth Jensen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer i grunnskolen og som leder av pedagogisk senter på kommunenivå. I flere år har hun arbeidet som universitetslektor på masterprogrammet i Utdanningsledelse ved ILS. Hennes forskningsfokus er skolelederes profesjonslæring.

Å utforske praksis - videregående skole

Ruth Jensen og Marit Aas
Utgivelsesår: 2012

Å utforske praksis - grunnskolen

Ruth Jensen og Marit Aas
Utgivelsesår: 2011

Å utforske praksis - grunnskolen (digital læringsressurs)

Ruth Jensen og Marit Aas
Utgivelsesår: 2011

Å utforske praksis - barnehagen (digital læringsressurs)

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo
Utgivelsesår: 2010

Å utforske praksis - barnehagen

Ruth Jensen og Astrid Lill Kranmo
Utgivelsesår: 2010

Å mestre mangfoldet

En bok om læringsstiler
Ruth Jensen
Utgivelsesår: 2004