Marit Grøtta
© Alf Tore Øksdal, UiO.

Marit Grøtta

Marit Grøtta er post doc. i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og har skrevet en doktoravhandling om franske og tyske korttekster med tittelen «Poetry at Play. La Rochefoucauld’s Maxims, Schlegel’s Fragments, and Baudelaire’s Prose Poems» (2007).