Marit Spurkland
© HiO/Erik Stewart

Marit Spurkland

Marit Spurkland er førstelektor ved førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun spesielt arbeider med barnelitteratur og sammenhengen mellom teori og praksis i fagfeltet. Hun er blant annet forfatter av «Bruk av litteratur i arbeid med barn og unge» (1996) og ulike artikler om barnelitterære emner.

Språkpermen

Lær meg norsk før skolestart! Pakke à 10 stk.
Margareth Sandvik og Marit Spurkland
Utgivelsesår: 2012

Lær meg norsk før skolestart!

Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen
Margareth Sandvik og Marit Spurkland
Utgivelsesår: 2012