Jon Magnussen

Jon Magnussen

Jon Magnussen er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved NTNU og ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Et helsevesen uten grenser?

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)
Utgivelsesår: 2009

Økonomi og helse

Perspektiver på styring
Inger Johanne Pettersen, Kari Nyland, Jon Magnussen og Trond Bjørnenak
Utgivelsesår: 2008