Toril Dammen

Toril Dammen

Helse, sykdom og atferd

Innføring i medisinske atferdsfag
Per Vaglum og Arnstein Finset (red.)
Utgivelsesår: 2007