Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge

Jon Håvard Loge er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Helse, sykdom og atferd

Innføring i medisinske atferdsfag
Per Vaglum og Arnstein Finset (red.)
Utgivelsesår: 2007