Kathrine Wegge
© Fotograf: Inger Marie Grini

Kathrine Wegge

Kathrine Wegge har lang erfaring som lærer og skoleleder. I dag arbeider hun som prosjektleder for Aksjon leselyst. Hun har tidligere utgitt lærebøker knyttet til lese- og skriveopplæring i skolen. Kathrine har flere studieopphold på New Zealand bak seg, der hun har studert hvordan de jobber med veiledet lesing der. Hun har undervist etter metoden i lang tid og dessuten laget Veiledet lesing, som er et metodehefte med DVD om veiledet lesing for norske lærere.

Leseuniverset 5-7 Lærerens bok

Kathrine Wegge
Utgivelsesår: 2010

Veiledet lesing

Metodehefte med dvd
Mari Steen-Paulsen og Kathrine Wegge
Utgivelsesår: 2008