Rolf Åsbø

Rolf Åsbø

Rolf Åsbø er lektor med hovefag i fysikk. Han har mer enn ti års erfaring med naturfagundervisning i grunnskolen og 12 års erfaring med fysikk- og kjemiundervisning på lærerhøyskolen.

Natur og univers 3 Lærerens bok

Kirsten Fiskum, Erik Steineger, Rolf Åsbø og Bjørn Eidissen
Utgivelsesår: 2010

Natur og univers 3 Elevbok

Kirsten Fiskum, Erik Steineger og Rolf Åsbø
Utgivelsesår: 2009

Natur og univers 3 Elevbok

Kirsten Fiskum, Erik Steineger og Rolf Åsbø
Utgivelsesår: 2009