Bente A. Svenning
© Copyright: Bente Svenning

Bente A. Svenning

Bente Svenning (1964-2014)var utdannet førskolelærer ved DMMH i 1988. Hun hadde videreutdanning i spesialpedagogikk, administrasjon og ledelse og hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun hadde 20 års erfaring fra forskjellige stillinger i barnehager. Bente Svenning var ansatt som høgskolelektor ved førskolelærerutdanningen HIO og de siste årene jobbet hun mye med dokumentasjon og barns medvirkning.

Hva fortelles om meg?

Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagers bruk av dokumentasjon
Bente A. Svenning
Utgivelsesår: 2009