Jon-Håkon Schultz

Jon-Håkon Schultz

Jon-Håkon Schultz har doktorgrad i spesialpedagogikk innen temaet ungdom og psykososiale problemer. Han har skrevet lærebøker om tilpasset opplæring, blant annet Ingen ut av rekka går(2008). Han har vært leder av PP-tjenestens kriseteam i Oslo og har siden år 2000 samarbeidet med Magne Raundalen om klinisk arbeid med elever som har opplevd krig i Uganda og Gaza. Han er ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og ved Universitetet i Tromsø. Han forsker nå på krisehåndtering innenfor en pedagogisk kontekst.

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen

Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje
Utgivelsesår: 2013

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Barn og unges læringsmiljø 3

Med vekt på sosiale og emosjonelle vansker
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2008