Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum

Utdannet sosionom og har realkompetanse som lektor i sosialt arbeid. Han er bystyrerepresentant (V) i Oslo. Dørum er tidligere justisminister, samferdselsminister, stortingsrepresentant og leder i Venstre. Han har også arbeidet som sosialfaglig konsulent og seksjonssjef i Kirkens Bymisjon, 1986–1996.

De Castbergske barnelover 1915-2015

Geir Kjell Andersland (red.)
Utgivelsesår: 2015

De Castbergske barnelover 1915-2015

Geir Kjell Andersland (red.)
Utgivelsesår: 2015

Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid

Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker
Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.)
Utgivelsesår: 2007