Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid

Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker
Per Brandtzæg og Ståle Eskeland (red.)
Utgivelsesår: 2007