Sverre Tveit
© Sverre Tveit

Sverre Tveit

Sverre Tveit (f. 1982) har en master i pedagogikk fra Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo (2009). Han var sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen fra 2001 til 2003 og skrev blant annet organisasjonens høringsuttalelse på Kvalitetsutvalgets delinnstilling om nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. I Læringssenterets debattbok Karakter – mer enn karakterer (2003) bidro han med artikkelen «Jeg vil se mappa mi!», der han foreslo et konkret alternativ til dagens eksamenssystem. I 2007 redigerte han på oppdrag fra Elevorganisasjonen boken Elevvurdering i skolen - grunnlag for kulturendring, der en rekke forskere, lærere og andre fagfolk kom med forslag til bedre ordninger for elevvurdering og karaktersetting. Ved siden av Universitetet i Oslo har Tveit studert i både Brisbane, Australia (2007–2008) og Tübingen, Tyskland (2008–2009).

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007