Peder Haug

Peder Haug

Peder Haug er Fil Dr. fra Universitetet i Stockholm, og er i dag professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Han har hatt lengre engasjement ved Møreforsking i Volda, Norsk senter for barneforskning ved NTNU i Trondheim, Norges forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Haug har ledet en rekke forskningsprosjekter og gitt ut bøker og artikler med tema fra barnehage, skole, lærerutdanning og spesialundervisning. Et faglig sentreringspunkt er studier av utdanningsreformer.

Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte

Rune Sarromaa Hausstätter og Solveig Magnus Reindal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Pedagogisk utvikling

- veier og omveier til en god skole
Nordkvelle, Haugsbakk og Nyhus (red.)
Utgivelsesår: 2012

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Elevmangfold i skolen 5-10

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 1-7

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Pedagogikk og elevkunnskap

En første innføring til læreryrket
Sissel Østrem
Utgivelsesår: 2010

Kvalitet i skolen

- forskning, erfaringer og utvikling
Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)
Utgivelsesår: 2009

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007