Gunn Imsen

Gunn Imsen

Kvalitet i skolen

- forskning, erfaringer og utvikling
Monsen, Bjørnsrud, Nyhus og Aasland (red.)
Utgivelsesår: 2009

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007