Svein Sjøberg
© Svein Sjøberg

Svein Sjøberg

er professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved flere andre universiteter. Han er utdannet som kjernefysiker (cand.real. UiO, 1970), senere også i pedagogikk (MA in education, Leeds University, 1975, dr.philos. UiO 1982), og har lenge arbeidet med internasjonale studier, spesielt knyttet til naturfag som allmenndannelse og etiske og samfunnsmessige sider ved skole og utdanning. Han har fått en rekke norske og internasjonale priser for sin forskning, formidling og engasjement i samfunnsdebatten. I de siste årene har han blitt stadig mer engasjert i internasjonal utdanningsdebatt.

Biologididaktikk

Peter van Marion, Alex Strømme (red.) og Svein Sjøberg
Utgivelsesår: 2015

Reformideer i norsk skole

Spredning, oversettelse, implementering
Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)
Utgivelsesår: 2014

På vei mot Kunnskapsløftet

Begrunnelser, løsninger og utfordringer
Halvard Hølleland (red.)
Utgivelsesår: 2007