Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl

Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. ved Universitet i Oslo med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Hun har arbeidet i skole, PPT og fra 2000 i dysleksiteamet ved Statsped sørøst, avdeling språk/tale og i 20% stilling som universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring med systemrettede arbeidsoppgaver i forhold til skoler og kommuner. Dette har i hovedsak handlet om å styrke leseopplæring på alle områder i skolen, fra 1. trinn til videregående skole og voksenopplæring.

Den intensive leseopplæringen

Dialog og mestring når lesingen har låst seg
Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl
Utgivelsesår: 2015

Når lesing er vanskelig

Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne
Vigdis Refsahl
Utgivelsesår: 2012

Gode lesestrategier

- på mellomtrinnet
Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl
Utgivelsesår: 2010