Hilde Hasselgård
© UiO

Hilde Hasselgård

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014

Exploring English

Språklæring og kommunikasjon for den vidaregåande skolen
Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård
Utgivelsesår: 2008

Exploring English

Språklæring og kommunikasjon for videregående skole
Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård
Utgivelsesår: 2008