Brit Skaugrud

Brit Skaugrud

Brit Skaugrud er universitetslektor ved Skolelaboratoriet og har vært tilknyttet Kjemisk institutt siden 2002.

Brit har bred undervisningserfaring fra universitet, høgskoler, teknisk fagskole og videregående skole, og hun er medforfatter på Kjemien stemmer-verket.

Kjemien stemmer Lærernettsted

Gratis tilleggsressurs
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok Brettbok (2012)

Digital studiebok
Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Kjemi 2 Studiebok Brettbok (2013)

Truls Grønneberg, Vivi Ringnes, Merete Hannisdal og Brit Skaugrud

Kjemien stemmer Kjemi 2 Studiebok (2013)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud
Utgivelsesår: 2013

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok (2012)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud
Utgivelsesår: 2012

Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok (2012)

Truls Grønneberg, Merete Hannisdal, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud
Utgivelsesår: 2012