Beate Elstad

Beate Elstad

Beate Elstad har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er førsteamanuensis og fagansvarlig for årsstudiet i kulturledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun foreleser i organisasjon og ledelsesfag generelt og spesifikt innen kunst- og kulturfeltet.

Organisering og ledelse av kunst og kultur

Beate Elstad og Donatella De Paoli
Utgivelsesår: 2014