Halvor Nordby

Halvor Nordby

Halvor Nordby er professor i filosofi ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer og har en bistilling ved institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og mange artikler om etikk, forståelse og kommunikasjon og har i de senere år forsket spesielt på etiske dilemmaer og kommunikasjonsutfordringer i helse- og sosialfaglig arbeid.

Kommunikasjon og helseledelse

Halvor Nordby
Utgivelsesår: 2009