Olaf von Porat Erichsen

Olaf von Porat Erichsen

Hvorfor skyter de?

Konflikt- og kulturforståelse i internasjonale militære operasjoner
Bror Olsen og Hogne Øian (red.)
Utgivelsesår: 2007