Per Koren Solvang
© Per Koren Solvang

Per Koren Solvang

Per Koren Solvang er professor i rehabilitering ved Høgskolen i Oslo. Han arbeider med studier av funksjonshemning og annerledeshet. Solvang var fram til 2005 professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

Språkvansker

Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer
Irene Velsvik Bele (red.)
Utgivelsesår: 2008