Arild Lian
© Senter for seniorpolitikk

Arild Lian

Arild Lian er professor emeritus fra Universitetet i Oslo. Siden 2004 har han vært tilknyttet Bredtvet kompetansesenter som rådgiver. Hans viktigste bakgrunn er eksperimentell hukommelsesforskning ved Universitetet i Oslo og Rutgers University i USA. De siste årene har han gitt sin forskning et tydeligere utviklingsperspektiv, samtidig som han har orientert seg mot studier av spesifikke språkvansker og andre kognitive utviklingsavvik.

Språkvansker

Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer
Irene Velsvik Bele (red.)
Utgivelsesår: 2008