Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg är professor emeritus i psykologi, numera verksam vid Göteborgs universitet. Han har i många decennier ägnat sig åt frågor som har med barns lärande att göra. Han har särskilt studerat språkliga förutsättningar för läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Han är hedersdoktor, ledamot av Academia Europaea samt Rodin-akademin.

God skriveutvikling

Kartlegging og undervisning
Ingvar Lundberg
Utgivelsesår: 2009

Evaluering

i et dialogisk perspektiv
Jørgen Frost (red.)
Utgivelsesår: 2009

God leseutvikling

Kartlegging og øvelser
Katarina Herrlin og Ingvar Lundberg
Utgivelsesår: 2008