Rita Hvistendahl
© Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO

Rita Hvistendahl

Rita Hvistendahl er førsteamanuensis i norskdidaktikk og fagdidaktikk for tospråklig opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Hun er forfatter av boka «Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet» bygd på hennes doktoravhandling om minoritetsspråklige elevers arbeid med klassisk norsk litteratur, og redaktør av boka «Flerspråklighet i skolen», som fikk Språkprisen 2009. Hun har bidratt i flere antologier og tidsskrift med artikler om opplæring for elever fra språklige minoriteter og om deres skoleprestasjoner.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015

Med språklige minoriteter i klassen

Språklige og faglige utfordringer
Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)
Utgivelsesår: 2008

Leseforståelse

Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2007