Øistein Anmarkrud
© Pedagogisk forskningsinstitutt

Øistein Anmarkrud

Øistein Anmarkrud er postdoktor i pedagogisk psykologi ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. I sin forskning er han opptatt av hvordan lærere underviser i lesestrategier, og hvordan de arbeider for å utvikle god lesemotivasjon hos elevene sine. Anmarkrud har tidligere arbeidet som rådgiver på dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter, og som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT.

Gode lesestrategier

- på mellomtrinnet
Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl
Utgivelsesår: 2010

Leseforståelse

Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis
Ivar Bråten (red.)
Utgivelsesår: 2007